Tổng hợp các thì tiếng Anh cho trẻ lớp 5

Tổng hợp các thì tiếng Anh cho trẻ lớp 5

Tiếng Anh lớp 5 là tổng hợp kiến thức tiếng Anh cấp 1, là tiền đề quan trọng để bé học tốt tiếng Anh ở các lớp sau. Bài viết tổng hợp các thì tiếng Anh cho trẻ lớp 5 giúp các bé có thể nắm bắt phần ngữ pháp một cách dễ dàng hơn. Ngoài ra nó cũng là nguồn tham khảo cho các phụ huynh để nắm bắt chương trình học của bé, hướng dẫn thật tốt thông qua bài viết dưới đây.

Trong chương trình tiếng Anh cấp tiểu học, các bé sẽ được học các thì: Thì hiện tại đơn giản, thì hiện tại tiếp diễn, thì quá khứ thường, thì quá khứ tiếp diễn, thì tương lai gần (going to) và thì tương lai thường.

1. Thì hiện tại đơn (Simple present tense)

Đối với thì hiện tại đơn, công thức chung rất đơn giản, các bé chỉ cần lưu ý động từ sử dụng trong câu là động từ to be hay động từ thường.

– Công thức:

Động từ “to be”: I + am

She/ He/ It/ Singular Noun + is

We/ You/ They/ Plural Noun + are

Động từ thường: I/ We/ You/ They/ Plural Noun + V

He/ She/ It/ Singular Noun + Vs/ Ves

– Quy tắc thêm s/es cho động từ thường

Động từ kết thúc bằng -ss, -sh, -ch, -x, -o: Thêm -es vào cuối.

Động từ kết thúc bằng đuôi -y và trước nó là một phụ âm: Bỏ -y, thêm -ies.

Các động từ còn lại: Thêm -s vào sau nó.

Ví dụ: miss – misses, do – does, study – studies, play – plays, take – takes,…

2. Thì hiện tại tiếp diễn (Present continous tense)

Thì hiện tại tiếp diễn được sử dụng trong các mẫu câu Hỏi đáp về hoạt động đang diễn ra.

– Công thức:

I am + V-ing

He/ She/ It/ Singular Noun is + V-ing

We/ You/ They/ Plural Noun are + V-ing

Hình minh họa thì hiện tại tiếp diễn 

3. Thì quá khứ đơn (Simple past tense)

Trong chương trình tiếng Anh lớp 5, thì hiện tại tiếp diễn được sử dụng trong các mẫu câu hỏi đáp về hoạt động cuối tuần qua/ngày hôm qua hoặc các hoạt động đã diễn ra trong quá khứ. Khi bạn nhìn thấy yesterday, last…, hãy sử dụng thì này nhé.

– Công thức

Động từ “to be”: S + was/ were

Động từ thường: S + V2/ Ved

– Động từ to be chia theo chủ từ như sau:

You, We, They, Plural Noun + were/ were not

I, He, She, It , Singular Noun + was/ was not

– Động từ thường ở thì quá khứ

Gồm hai nhóm: động từ theo quy tắc và bất quy tắc

– Động từ theo quy tắc:

Thêm -ed vào sau động từ theo quy tắc sau:

Động từ kết thúc bằng -e: Thêm -d vào sau động từ

Động từ kết thúc bằng 1 nguyên âm, trước nó là 1 phụ âm: Gấp đôi phụ âm cuối và thêm –ed

Động từ kết thúc bằng –y, trước nó là 1 phụ âm: Bỏ -y và thêm –ied

– Động từ bất quy tắc:

Trương hợp này, chúng ta sẽ sử cần ghi nhớ dạng V2 của chúng trong bảng động từ bất quy tắc. Các động từ bất quy tắc trong tiếng Anh lớp 5 gồm:

Read → read; write → wrote, draw → drew, sing → sang; swim → swam

4. Thì tương lai đơn (Simple future tense)

Trong chương trình Anh văn lớp 5, thì tương lai sẽ được sử dụng để chỉ các sự việc xảy ra trong tương lai. Vì thế, nếu trong câu có tomorrow, future, next…, bạn hãy sử dụng mẫu câu này nhé.

– Công thức

I + will/ be going to + V

He/ She/ It/ Singular Noun + will/ be going to + V

We/ You/ They/ Plural Noun + will/ be going to + V

Hình minh họa “Thì tương lai đơn”  (nguồn ucan)

Hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích cho bé trong việc học tiếng Anh. Ngoài ra các bậc phụ huynh có thể dạy trước cho bé các trọng tâm ngữ pháp trong chương trình tiếng Anh lớp 5, khi học ở trường, bé có thể dễ dàng hiểu và tiếp thu kiến thức một cách tốt hơn. Chúc các bé học tốt!

Icon-back-to-top